มาติกาบังสุกุลพลาสติก – Plastic Cremation Ceremony
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองโพ จ.ราชบุรี
16 December 2018, 15.00 – 17.00
Multi-purpose building, Nongpho Temple, Ratchaburi
พิธีณาปนกิจพลาสติก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงนาฏยกรรมไทย
Plastic Cremation Ceremony to be presided by 4 monks and ceremonial music and dance.

After the plastic wastes collection process in community is done, a stupa of plastic wastes is built in the community temple. The stupa has clearly shown that only 20% of plastic wastes, collected from the village during artists‘ residency period, are plastics for recycle, the rest are general wastes. Hence, the ceremony is a symbol of plastic waste elimination, leaving a question of how can we reduce plastic in our lives? มาติกาบังสุกุลพลาสติกคือพิธีจำลองณาปนกิจพลาสติก โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงนาฏยกรรมไทย มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี หน้าเจดีย์พลาสติก ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองโพ เพื่อร่วมมือให้พลาสติกลดน้อยไปจากชุมชนต่อไป

The ceremony is part of the Social Plastic project, Art and Culture, Development for Nongpho Community project 2018 – ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชุมชนหนองโพ ประจำปี ๒๕๖๑
OFFLAB#๓/๒๐๑๘ ชุมชนมือทำ (กรณีศึกษาชุมชนหนองโพ) OFFLAB#3/2018 – Local Agents (Model Study for Nongpho Community)
ศิลปิน อัลเฟรด บันซี และ คริสติน ฟอล์ก จาก แคมป์ปิง อะคาเดมี (เยอรมนี) Artists: Alfred Banze and Christine Falk, Camping Akademie e.V. จัดโดย บ้านนอก ความร่วมทางศิลปวัฒนธรรม – Organized by Baan Noorg Collaborative Arts and Ratchaburi Provincial Culture – Thank you > vdo documented by Gone Before Ahoor